flag flag flag flag
banner

Plomber i lufthavnen – Lægger du mærke til dem?

PostImage

Miladan leverer plomber og andre forseglingsløsninger til en masse forskellige industrier, derfor er der generelt en god mulighed for at støde ind i Miladans produkter i din dagligdag.

Vi vil gerne fortælle om nogle af de steder, hvor plomber specielt kan være nødvendige og effektive, og som udgør en vigtig del af Miladans forretningsområder.

I denne udgave fokuserer vi på lufthavne, da de bruger plomber i alle formater, men de bliver alle brugt til vidt forskellige formål.


Sikkerhed er alt

Sikkerhed betyder alt i lufthavne. Det er naturligvis også en nødvendighed, da sløsethed med sikkerheden kan have fatale konsekvenser for alle, der gør brug af lufthavenes services.

Det øgede sikkerhedsniveau passer godt til Miladans forretningsområde, for vores kernekompetencer og produkter giver en ekstra sikkerhedsværdi, som kan være med til at optimere processerne for håndtering af transport af varer og gods.

Forsegling og sikring er sikkerhedstermer, som bliver mere og mere nødvendige at arbejde med. Dette gør sig specielt gældende i lufthavne, som via forsegling og sikring kan undgå, at der bliver manipuleret med transportudstyr, bagage, varer el. lign.

Hvis der ikke bliver arbejdet effektivt med forsegling og sikring, så er det svært at garantere for sikkerheden ved transportering, hvilket er essentielt for alle lufthavne. 

  

Plomber med forskellige styrker

I og med, der er et højt sikkerhedsniveau med stor fokus på forsegling og sikring, så kan der findes plomberinger i næsten alle afskygninger i lufthavne. Derfor er der mange ”skjulte” plomberingsanordninger, som man muligvis ikke lige tænker over.

Derudover, så gør lufthavne faktisk brug af utrolig mange af Miladans forskellige plomberingsmuligheder. Dette skyldes i høj grad, at forseglingen skal kunne løse bestemte behov til målrettede opgaver. En forsegling er ikke bare en forsegling, da løsningen altid skal være tilpasset til et specifikt formål, og derfor er der også mange forskellige plomberinger i en lufthavn.

Bl.a. kan plombernes funktioner deles op i styrke. En større forsendelse med værdifuldt indhold, der kræver en høj grad af sikring, har ofte en plombering med meget høj brudstyrke. Vores bolt- og metalplomber er meget anvendt til dette formål, da disse plomber tilbyder løsninger, som kan være effektive i forhold til bestemte ISO-certificeringskrav eller toldseglskrav, der giver lufthavne en ekstra tryghed om plombernes kvalitet.

Hvor er der plomber, når du rejser?

Hvis vi skal kigge lidt nærmere på, hvornår der er mulighed for, at man støder på en plombering i lufthavne, så kan vi kigge på helt normalt rejseforløb for flypassagerer.Generelt, så kan det faktisk antages, at alt der vedrører bagage bliver forseglet. Hver eneste gang der bliver foretaget inspektion af varer, gods, bagage el. lign., så bliver disse ting forseglet med en plombering inden de bliver læsset ombord på et fly. Disse plomberinger bliver tjekket igen, når det er tid til aflæsning af bagage, hvilket man gør for at sikre, at bagagen ikke er blevet beskadiget eller manipuleret.

Ved indtjekningen er det også normalt, at flydende stoffer, væsker, medicin el. lign. skal tages ud af ens bagage til inspektion ved sikkerhedskontrollen. Disse skal normalt pakkes i poser, så indholdet kan blive forseglet inden – og under rejsen. Sikkerhedsposer til værdihåndtering eller indtjekning i lufthavne udgør også en vigtig del af Miladans forretningsområder, og er en meget brugt forseglingsløsning i lufthavne.  

Hvis du er meget velkendt med at rejse, så er du sikkert også bekendt med diverse sikkerhedsinstruktioner og –præsentationer af flyets personale. Til disse præsentationer, bliver der informeret om sikkerhedsanordninger ombord på flyet i tilfælde af nødsituationer.

Sikkerhedsudstyr som bl.a. redningsveste under sæderne og andet førstehjælpsudstyr er alle grundigt forseglet med plomber. Plomberinger ved sikkerhedsudstyr i lufthavne bliver generelt brugt til at fortælle, om udstyret har været i brug før, så man kan sikre at udstyret fungerer optimalt.  

Unikke plomber er nemme at finde

Mange af disse plomber er faktisk ret nemme at finde, når først man begynder at kigge efter dem. Dette skyldes også, at mange af plomberne er produceret i lette genkendelige farver.

Det kan være en fordel ved f.eks. sikkerhedsudstyr, hvor man ofte har behov for at finde plomberingen hurtigt og under pres. Miladan leverer mange kundetilpassede løsninger, så der er stor mulighed for at støde ind i plomber med en unik kombination af farve, logo og stregkode.Dette er kun et lille indblik i de forseglings- og sikringsløsninger, som lufthavne anvender. Næste gang turen går sydpå til Mallorca, så husk at holde øje med de forskellige plomberinger.

Du vil helt sikkert opdage, at plomber udgør en vigtig del af sikringen og sikkerheden i lufthavnenes hverdag.

Følg os på Facebook eller LinkedIn for flere spændende nyheder.

Tilmeld også gerne Miladans nyhedsbrev for produktnyheder – Klik her

Du kan også læse mere om Miladans plomberingsløsninger – Klik her

Miladan · Ulvehavevej 42-46 · DK-7100 Vejle · Tlf: +45 7582 8300 · E-Mail: info@miladan.dk